Wykonawstwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej wykonujemy remonty modernizacje i rozbudowy

Oczyszczalni ścieków w zakresie:

  • pompowni ścieków
  • stacji zlewczych ścieków dowożonych,
  • części mechanicznych z halami krat lub sit,
  • piaskownikami,
  • osadnikami wstępnymi i wtórnymi
  • reaktorami biologicznymi z instalacjami napowietrzania i sterowania,
  • stacjami odwadniania osadów ściekowych

Stacji uzdatniania wody w zakresie:

  • wykonania kompleksowo instalacji do celów bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych,
  • infrastruktury towarzyszącej (studnie, budynki, odstojniki itp.).
  • stosowanie rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie wszystkich wymaganych do uzyskania właściwej jakości wody procesów (m.in. filtracji, wymiany jonowej, odwróconej osmozy, odgazowania, desorpcji, dezynfekcji, ozonowania, dozowania).

Uwzględniająca indywidualne potrzeby oferta firmy adresowana jest przede wszystkim do: przedsiębiorstw energetyki cieplnej, elektrociepłowni, zakładów wodociągów i kanalizacji, pralni, producentów artykułów spożywczych i farmaceutycznych, przedsiębiorstw kosmetycznych, zakładów chemicznych, hut oraz obiektów użyteczności publicznej.

Wszystkie prace łącznie z montażem i uruchomieniem mechanicznym oraz technologicznym.

Wykonawstwo systemów sterowania oraz monitoringu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenie służb eksploatacyjnych,